NAM DON JSC - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

CÔNG TY NAM DON luôn tạo ra môi trường làm việc NĂNG ĐỘNG, NHIỆT HUYẾT và PHÁT TRIỂN BẢN THÂN mỗi ngày. HÃY ĐẾN VỚI NAM DON nơi tất cả mọi nhân viên cùng nhau làm việc và phát triển

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Untiled

NGUYỄN TÚ UYÊN - NHÂN VIÊN KINH DOANH

LIÊN HỆ MUA SỈ - ĐẦM VÁY - ĐỒ BỘ

xem mẫu và đặt hàng

--------------------------------------

 

LIÊN HỆ MUA SỈ - ĐẦM VÁY - DRESS

mui tên

xem mẫu và đặt hàng

 

FACE BOOK XEM MẪU

TRUY CẬP

Tổng truy cập 86,212

Đang online9